Urząd Miasta Jarosławia - Formularz konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,
Informujemy, że możliwość głosowania dobiegła końca w dniu 04.07.2017.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach.

W głosowaniu elektronicznym zostały wypłenione 263 ankiety.
Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania elektronicznego.
W wynikach tych nie uwzględniono ankiet papierowych, które dopiero będą zliczane.
Łączne wyniki głosowania podane będą do publicznej wiadomości w późniejszym terminie na stronie www.jaroslaw.pl

Pytanie Ilość oddanych głosów
a) stopniowe, etapowe wyprowadzenie parkowania z rynku po wcześniejszym przygotowaniu miejsc parkingowych i dróg oraz odpowiedniej organizacji ruchu w jego sąsiedztwie, 79
b) wprowadzenie ograniczonego parkowania na rynku, tzn. tylko w wydzielonej, odpowiednio oznakowanej jego części, 46
c) wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania na rynku,
113
d) nie mam zdania,
1
e) inna propozycja, jaka? 24